Selasa, 15 Maret 2011

BENTUK LAHAN PROSES FLUVIAL


Bentuk lahan asal proses Fluvial Merupakan bentuk lahan yang disebabkan oleh proses fluvial atau proses yang disebabkan oleh aliran sungai.
Proses Yang Disebabkan Oleh Aliran Sungai Dapat Berupa :
Ø      Pengikisan,
Ø      Pengangkutan,
Ø      Sedimntasi, membentuk bentukan-bentukan deposisional yang berupa bentang lahn dataran aluvial, dataran banjir,
Ø      Tanggul alam, teras sungai,
Ø      Dataran berawa, gosong sungai, kipas aluvial.

Pola aliran sering dijumpai pada bentuk lahan ini adalah dendrites, yaitu pola yang menyerupai struktur pohon dengan banyak cabang secara tidak teratur.
 
*     Bentuklahan Genetic utama
Unit bentuklahan Genetika Utama
Simbol Warna
Simbol HP
Asal Proses Struktural
Ungu
S
Asal Proses Volcano
Merah
V
Asal Proses Denudasional
Coklat
D
Asal Proses Fluvial
Biru tua
F
Asal Proses Marin
Hijau
M
Asal Proses Glasial
Biru muda
G
Asal Proses Aeolin
Kuning
A
Asal Proses Pelarutan
Oranye
K

*     Spesifikasi Penamaan Dasar Bentuk Lahan Asal Flufial
Ø      Dasar sungai
Ø       Rawa belakang
Ø       Dataran banjir
Ø       Rawa belakang
Ø      Tanggul alam
Ø       Gosong sungai
Ø       Dataran Aluvial
Ø       Dasar Sungai
Ø      Gugusan Flufial
Ø      Delta
Ø      Pantai Delta

 *   Contoh Kenampakan Dataran Proses Aluvial